Centrum Miłej Obsługi Klienta

Podanie danych jest wymagane do złożenia zgłoszenia, bez ich podania zgłoszenie nie zostanie przyjęte


Obsługa klienta

799 555 222

Z sieci Virgin lub z innych sieci (opłata według cenników operatorów) 7 dni w tygodniu od 8:00 do 18:00

*222

Darmowy numer z sieci Virgin

Kup przez telefon

22 278 79 88

Z sieci Virgin lub z innych sieci (opłata według cenników operatorów) 7 dni w tygodniu od 8:00 do 18:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Virgin Mobile Polska Sp. z o. o. (dalej Virgin) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 42, 02-726 Warszawa.

Inspektorem ochrony danych jest Pani Barbara Pióro, z którą można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej, lub na adres e-mail iodo@virginmobile.pl.

Państwa dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem zgłoszenia będą przetwarzane w następujących celach:

 1. udzielania odpowiedzi na złożone zgłoszenie
 2. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 3. archiwizacji

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Virgin działaniami realizowanymi w imieniu Virgin
 2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 3. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Virgin do przetwarzania danych przez określny czas, 
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Virgin (administratora danych),

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych, 
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Virgin, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iodo@virginmobile.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Virgin Mobile Polska sp z o.o. poniżej zamieszcza: adres strony internetowej platformy ODR http:// ec.europa.eu/odr oraz adres poczty elektronicznej Virgin Mobile Poska sp. z o.o. : PlatformaODR@virginmobile.pl. Platforma ODR umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

Ładowanie
Witaj na stronie Virgin Mobile.

Chcieliśmy Cię poinformować, że nasze serwisy używają pliki cookies. Oznacza to, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies. Będzie to skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowanie. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Ci maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Oczywiście masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

OK