W Virgin Mobile dbamy o Twoje dane osobowe

Od zawsze dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO dostosowaliśmy się do nowych wymogów, aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony. W tym celu przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji na temat nowych przepisów oraz zmian, które wprowadziliśmy.

Czym jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Co ważne wprowadzenie tych zmian nie wymaga od Ciebie kontaktu z nami. Poniższe informacje zostały przygotowane dla Twojej wygody, abyś miał wiedzę o wprowadzanych zmianach.

Tak, więc przyjemnej lektury!

I. Podstawowe informacje o RODO

Na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

Przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora odbywa się z zachowaniem przynajmniej jednej z przesłanek legalności, które wymienione zostały w RODO. Przykładami są tu m.in.: umowa, przepisy prawa bądź świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Informowanie o tym jak przetwarzane są dane

Obowiązek informacyjny będzie bardziej rozbudowany niż dotychczas. Informacje przekazywane przez administratora mają być przejrzyste oraz opisane jasnym i prostym językiem.

Przysługujące Ci prawa

W ramach nowych przepisów pojawiły się nowe prawa, z których możesz skorzystać. Są to: prawo do sprostowania (poprawienie) danych, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenie przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia (przeniesienie) danych. To czego dotyczy każde prawo opisaliśmy w dalszej części.

Polityka zabezpieczania danych

Zgodnie z nowymi przepisami, jako firma określiliśmy i opisaliśmy to, w jaki sposób chronimy twoje dane. Przygotowaliśmy więc odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące te dane. Jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za wykazanie, że są one skuteczne i zgodne z RODO.

Prowadzenie rejestru czynności związanych z przetwarzaniem danych

Jako administrator zobowiązani jesteśmy do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia, oraz rejestru odbiorców danych.

Przekazywanie danych

Jako administrator danych możemy je powierzać tylko podmiotom, które zapewniają rzetelne stosowanie RODO. Umowy z takimi podmiotami staną się bardziej rozbudowane i skomplikowane.

Zabezpieczenie danych osobowych

Jako administrator musimy zapewnić bezpieczeństwo danych. Robimy to np. poprzez szerokie zastosowanie szyfrowania i pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).

Inspektor danych osobowych

Jako administrator powołaliśmy też Inspektora Danych Osobowych, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych, oraz współpraca z organem nadzorczym.

Z naszym inspektorem można skontaktować się pod adresem: p. Barbara Pióro

II. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE W VIRGIN 

Jako administrator Twoich danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

Więcej o tym jak przetwarzamy dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności 

Które Twoje dane przetwarzamy?

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. To, które dane przetwarzamy zależy od tego do świadczenia, jakich usług są one wymagane, np. usługi telekomunikacyjne czy w związku z zatrudnieniem.

W jakim celu wykorzystujemy dane?

Dane wykorzystujemy w celu:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
 • wsparcia obsługi.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

 • klientów będących abonentami lub użytkownikami usług telekomunikacyjnych
 • pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz Administratora Danych oraz całego otoczenia wspierającego,
 • osób związanych z nami umowami najmu, zakupu lub sprzedaży nieruchomości,
 • osób zamawiających usługę Newslettera Virgin Mobile

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.
Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi w umownie.

Zgoda na przetwarzanie danych

Pamiętaj, jeśli udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych , to możemy je wykorzystywać do celu na który wyraziłeś zgodę. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Dane transmisyjne przetwarzane przez Virgin

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystacie:

 • z połączeń głosowych i wiadomości tekstowych, w tym o liczbie połączeń i wiadomości wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe, w roamingu), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się komunikowaliście;
 • z dostępu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o rodzaju używanej technologii (np. 3G, 4G) czy urządzenia końcowego (np. o modelu telefonu lub modemu, używanym systemie operacyjnym).

III. TWOJE UPRAWNIENIA

Informujemy Cię, że zgodnie z prawem możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych; 
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); 

Zakres

 każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

 • Sprostowanie danych

Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

 • Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych

Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Pamiętaj jednak, że niektóre dane musza być przez nas przechowywane przez określony okres czasu na podstawie odpowiednich ustaw. 

 • Ograniczenie przetwarzania

Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

 • Dostęp do danych

Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności 
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. : p. Barbara Pióro

Ładowanie
Witaj na stronie Virgin Mobile.

Chcieliśmy Cię poinformować, że nasze serwisy używają pliki cookies. Oznacza to, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies. Będzie to skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowanie. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Ci maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Oczywiście masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

OK