Przydatne dokumenty

  • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 01.06.2022
    Pobierz
  • Formularz zmiany danych osobowych w Punktach Sprzedaży (POS) 01.06.2022
    Pobierz
  • Formularz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych 01.06.2022
    Pobierz
Ładowanie