Przydatne dokumenty

 • Wzór wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 01.06.2022
  Pobierz
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 01.06.2022
  Pobierz
 • Formularz zmiany danych osobowych w Punktach Sprzedaży (POS) 01.06.2022
  Pobierz
 • Formularz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych 01.06.2022
  Pobierz
Ładowanie