Tani roaming w Virgin Mobile

Nawet na końcu świata jesteśmy z Tobą!

Roaming umożliwia użytkownikom Virgin Mobile,
którzy są w zasięgu zagranicznych sieci komórkowych,
korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

Lista krajów • Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii – z dniem 30 kwietnia 2016 r. ulegnie obniżeniu cena usług świadczonych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. w roamingu na terytorium Unii Europejskiej.

  Nowe stawki, które będą obowiązywać Abonentów korzystających z taryfy Oferta #ChcęWszystko:

  • ceny za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,54 zł;
  • ceny za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,05 zł;
  • ceny za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,19 zł;
  • ceny za wysłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,25 zł;
  • ceny za 1 MB transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro (prędkość do 32 kbit/s, naliczanie co 1 kB). Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,25 zł.

  Powyższe stawki obowiązują w okresie od 30 kwietnia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku. Ceny wskazane powyżej zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

  W związku z aktualizacją przepisów, naniesione zostały również zmiany w dokumencie Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Dodano definicje i zapisy uszczegółowiające kwestie przepustowości transmisji danych.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”), z którego można skorzystać przed dniem wejścia w życie zmian tj. do 30 kwietnia 2016 r.

  Zmiana, o której mowa, nie stanowi podwyższenia cen Usług Telekomunikacyjnych i wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na to, w razie wypowiedzenia umowy Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w umowie.

  Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wprowadzonymi zmianami udzielą konsultanci Centrum Miłej Obsługi Klienta Virgin Mobile telefonicznie: *222 (połączenie bezpłatne z sieci Virgin Mobile); 799 555 222 z telefonów innych sieci (opłata za połączenie według cenników operatorów), lub mailowo: cmok@virginmobile.pl, ok@virginmobile.pl.

 • Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii – z dniem 30 kwietnia 2016 r. ulegnie obniżeniu cena usług świadczonych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. w roamingu na terytorium Unii Europejskiej.

  Nowe stawki, które będą obowiązywać Abonentów korzystających z taryfy Oferta 2012:

  • ceny za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,44 zł;
  • ceny za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,05 zł;
  • ceny za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,16 zł;
  • ceny za wysłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,25 zł;
  • ceny za 1 MB transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro (prędkość do 32 kbit/s, naliczanie co 1 kB). Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,25 zł.

  Powyższe stawki obowiązują w okresie od 30 kwietnia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku. Ceny wskazane powyżej zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

  W związku z aktualizacją przepisów, naniesione zostały również zmiany w dokumencie Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Dodano definicje i zapisy uszczegółowiające kwestie przepustowości transmisji danych.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”), z którego można skorzystać przed dniem wejścia w życie zmian tj. do 30 kwietnia 2016 r.

  Zmiana, o której mowa, nie stanowi podwyższenia cen Usług Telekomunikacyjnych i wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na to, w razie wypowiedzenia umowy Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w umowie.

  Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wprowadzonymi zmianami udzielą konsultanci Centrum Miłej Obsługi Klienta Virgin Mobile telefonicznie: *222 (połączenie bezpłatne z sieci Virgin Mobile); 799 555 222 z telefonów innych sieci (opłata za połączenie według cenników operatorów), lub mailowo: cmok@virginmobile.pl, ok@virginmobile.pl.

 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Oferta na Kartę ważny od 2017-01-10
  Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20
  Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20
  Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych ważny od 2017-01-27
  Cennik Usług Roamingowych dla Klientów Abonementowych Virgin Mobile ważny od 2017-01-27
Ładowanie
OK

Aby usprawnić funkcjonowanie naszej witryny wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z virginmobile.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.