Rules

Informacja o zmianie cenników usług roamingowych od 21 października 2021 r. Date
added

 • Informacja o zmianie cenników usług roamingowych dla klientów abonamentowych Virgin Mobile od 21 października 2021 r. 20.10.2021
  Download
 • Informacja o zmianie cenników usług roamingowych dla Abonentów taryfy #ChcęWszystko i taryfy „Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę” od 21 października 2021 r. 20.10.2021
  Download

Informacja o zmianie w roamingu w srefie EURO od 1 stycznia 2022 r. Date
added

 • Informacja o zmianie w roamingu w srefie EURO od 1 stycznia 2022 r. 29.11.2021
  Download

Informacja o zmianie z dniem 01-08-2021 roku Cenników i Regulaminów Date
added

 • Informacja o zmianie z dniem 1 sierpnia 2021 roku wymienionych w informacji Cenników i Regulaminów dla Klientów Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. na Kartę 30.06.2021
  Download

Informacja o zmianie adresu do korespondencji i adresu siedziby Virgin Mobile Polska Date
added

 • Informacja o zmianie adresu do korespondencji i adresu siedziby Virgin Mobile Polska 01.03.2021
  Download

Informacja o zmianie z dniem 05-04-2021 roku Cenników i Regulaminów Date
added

 • Informacja o zmianie z dniem 05-04-2021 roku wymienionych w informacji Cenników i Regulaminów dla Klientów Virgin Mobile na kartę 04.03.2021
  Download

Informacja o zmianie z dniem 21-12-2020r. umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych Date
added

 • Informacja o zmianie z dniem 21 grudnia 2020r. umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych 21.11.2020
  Download

Informacja o zmianie z dniem 20-10-2020 roku wymienionych w informacji Cenników i Regulaminów Date
added

 • Informacja o zmianie z dniem 20 października 2020 roku wymienionych w informacji Cenników i Regulaminów dla Klientów Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. na kartę 19.10.2020
  Download
 • Informacja o zmianie z dniem 20 października 2020 roku wymienionych w informacji Cenników i Regulaminów dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 19.10.2020
  Download

Regulaminy Usług na Abonament Date
added

 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych 01.04.2021
  Download
 • Regulamin usługi 'Poczta głosowa' dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2017-01-27 01.04.2021
  Download

Regulaminy Usług na Kartę Date
added

 • Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet #MINI 3 dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 2020-01-01, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiety #WSZYSTKO' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 2020-01-01, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o.o. „Oferta na Kartę” 30.12.2021
  Download
 • Regulamin Usługi Pakiety Minut dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 2017-01-20 07.04.2021
  Download
 • Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru do Oferty Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Usługi 'Pakiety Danych' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Usługi 'Pakiety Internetowe z Lejkiem' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Informacja dotycząca Alternatywnych Dostawców Usług Roamingu Międzynarodowego 01.04.2021
  Download
 • Informacje o sposobach unikania zagrożeń 01.04.2021
  Download
 • Regulamin świadczenia Usługi Doładowań dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Informacja o prędkości usługi dostępu do Internetu obowiązuje od 2017-01-01 01.04.2021
  Download

Regulaminy usług i promocji dla Klientów Virgin Mobile Date
added

 • Regulamin sklepu internetowego Virgin Mobile Polska sp. z o.o. ważny od 2019-01-28, zmieniony 01.08.2021 01.08.2021
  Download
 • Regulamin zawierania Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Virgin Mobile Polska sp. z o.o. 01.04.2021
  Download
 • Regulamin korzystania z serwisu samoobsługowego Virgin dla Klientów Virgin Mobile od 2017-01-27 01.04.2021
  Download
 • Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług 01.04.2021
  Download

Regulaminy Promocji na Abonament Date
added

 • Regulamin oferty promocyjnej Twoja Grupa numerów w promocji Nowy Plan 2 z umową na 24 miesiące dla Klientów Abonamentowych 2021-03-26, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej Nowy Plan 2 z umową na 24 miesiące dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2021-03-26, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej „Abonament Dla Każdego” dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2020-10-20, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej Nowy Plan 3 z umową na 24 miesiące dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2021-03-26, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin Promocji „Bonus na start – 3 miesiące za darmo” ważny do 2022-06-30, zmieniony 2021-12-31 31.12.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej Virgin Net 220 dla Klientow Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2021-06-10 10.06.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej Tańsze SMS-y w roamingu w Strefie Euro dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile wazny od 2020-10-20 07.04.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej Virgin Net 2 dla Klientow Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2021-03-09 01.04.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej „Tańsze minuty w roamingu w Strefie Euro” dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile 01.04.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej 'Darmowe GB dla lojalnych' dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2018-02-23 01.04.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej 'Darmowy Internet w lejku' dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2017-06-15 01.04.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej 'Pakiet Internet w UE' dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2017-07-20 01.04.2021
  Download

Cenniki Oferty na Kartę Date
added

 • Cennik taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę ważny od 2020-10-20, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy #ChcęWszystko ważny od 2020-10-20, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę ważny od 2019-05-15, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy „Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę“ ważny od 2020-01-01, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Cennik Umowy Cesji Virgin Mobile na Kartę, zmieniony 01.08.2021 01.08.2021
  Download
 • Cennik Produktów i Usług Uzupełniających dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download

Cenniki Oferty na Abonament Date
added

 • Cennik Usług Roamingowych 2 dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2021-03-26, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Cennik taryfy TakJakLubię 2 dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2021-11-15 15.11.2021
  Download
 • Cennik taryfy TakJakLubię 2 dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile ważny od 2021-03-26 15.11.2021
  Download

Regulaminy Promocji na Kartę Date
added

 • Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet #GIGAMAKS dla Abonentów Virgin Mobile na kartę, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiet #MINI 9” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 2020-01-01, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiet #GIGADAJE 7” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 2020-01-01, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiet #GIGADAJE” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 2020-01-01, zmieniony 2022-01-01 01.01.2022
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej "Bonusowe 10 GB" dla nowych Abonentów Virgin Mobile na kartę ważny do 2022-06-30, zmieniony zmieniony 2021-12-31 31.12.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej 'Masz za staż' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 07-01-2019, zmieniony 02.12.2021 02.12.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej 100 GB internetu za 10 zł dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę_obowiązujący od 01.10.2021 01.10.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej „Nowe Tańsze minuty w roamingu w Strefie Euro” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od ważny 2020-10-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej 'Pakiet #DOKŁADKA' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-04-26 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej '50% Ekstra za Doładowanie dla Użytkowników serwisu samoobsługowego Virgin' od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej 'Pakiet Internet w UE' ważny od 2017-11-13 01.04.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej „Nowe Tańsze SMS-y w roamingu w Strefie Euro” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od ważny 2020-10-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej „FUP dla połączeń przychodzących w StrefieEuro' dla użytkowników taryfy oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę ważny od 2018-08-09 01.04.2021
  Download
 • Regulamin oferty promocyjnej 'Darmowy Internet w lejku' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 2017-06-15 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej „Aplikacje za FREE” dla Abonentów Virgn Mobile na Kartę ważny od 2018-12-01 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej GigaGigaNet dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny do 2019-12-31 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej 'SIM + 3GB' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę ważny od 2017-03-21 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej 'Więcej GB-ów dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę' od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Oferty Promocyjnej 'Więcej GB-ów dla wiernych Klientów Virgin Mobile na Kartę' od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Promocji 'Bez Kompromisów 4' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Promocji 'Pakiety za #PółDarmo' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Promocji 'Pakiety za #PółDarmo w obniżonych cenach' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
 • Regulamin Promocji 'SMS na telefon stacjonarny' dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę od 2017-01-20 01.04.2021
  Download
Loading
Witaj na stronie Virgin Mobile.

Chcieliśmy Cię poinformować, że nasze serwisy używają pliki cookies. Oznacza to, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies. Będzie to skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowanie. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Ci maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Oczywiście masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

OK