18.07.2022
← Blog

Telefony alarmowe – numery, które ratują życie

Mimo że na co dzień nie myślisz o sytuacjach zagrażających twojemu życiu i zdrowiu, znajomość numerów alarmowych jest niezwykle ważna. Telefon na pogotowie ratunkowe, straż miejską, policję czy pogotowie gazowe może uratować życie twoje lub innych osób. Sprawdź, jakie są najważniejsze telefony ratunkowe i kiedy dzwonić na numery alarmowe w Polsce

Kiedy zadzwonić na ważne telefony alarmowe?

Połączenie z numerem alarmowym jest zastrzeżone wyłącznie dla wyjątkowych sytuacji. Należy do nich:

 • zagrożenie zdrowia, życia i bezpieczeństwa – np. gdy uczestniczysz w wypadku drogowym i ty lub inna osoba potrzebujecie pomocy medycznej albo wsparcia ratowników;
 • bycie świadkiem przestępstwa lub uszkodzenia mienia; 
 • dostrzeżenie zagrożenia dla środowiska naturalnego – m.in. podtopienia, pożary.

 

Wykonywanie nieuzasadnionych połączeń z telefonami alarmowymi opóźnia akcję ratunkową służb i utrudnia kontakt w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Głuche telefony, opowiadanie o fikcyjnych wydarzeniach lub zgłaszanie zdarzeń, które nie zagrażają bezpieczeństwu, utrudnia pracę operatorów. Dlatego nie należy dzwonić pod numery alarmowe, gdy sytuacja nie jest realnie niebezpieczna lub zagrażająca czyjemuś życiu i zdrowiu. Trzeba wiedzieć, że każdy, kto umyślnie blokuje telefoniczny numer alarmowy i uniemożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Telefony ratunkowe – wykaz numerów

Kiedy szukasz pomocy lub chcesz poinformować służby o niebezpiecznej sytuacji, możesz zadzwonić pod numer: 

 • 112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy dla telefonów stacjonarnych i komórkowych. Korzystając z niego, powiadomisz służby o sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wykonanie połączenia nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego ani posiadania karty SIM;
 • 997 i 998 – numery do centrum powiadamiania ratunkowego (do 2017 roku 997 był numerem alarmowym na policję, a 998 do 2021 roku numerem straży pożarnej). Centrum zajmuje się zgłoszeniami alarmowych i powiązaniem ich z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia oraz pozycją geograficzną;
 • 999 – telefon na pogotowie ratunkowe. Należy go wykonać, gdy poszkodowany wymaga czynności ratunkowych i natychmiastowej pomocy;
 • 991 – numer na pogotowie energetyczne. Możesz tam zgłosić awarię zasilania lub zaalarmować o zerwaniu sieci elektrycznej;
 • 986 – telefon alarmowy na straż miejską;
 • 981 – pogotowie drogowe;
 • 985 – telefony alarmowe w górach i ratownictwo wodne (MOPR, WOPR, GOPR i TOPR);
 • 992 – numer do pogotowia gazowego;
 • 995 – numer alarmowy na policję (do Komendy Głównej).

 

Powyższy wykaz numerów alarmowych uwzględnia kilka najważniejszych telefonów, które warto znać i pamiętać. Jeżeli w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zapomnisz numeru do właściwej jednostki, połącz się z numerem 112. Wykwalifikowany operatorzy w ekspresowym tempie zbiorą najważniejsze informacje i potrzebne dane, a następnie przekierują zgłoszenie do odpowiednich służb.

Telefony alarmowe dla dzieci

Najważniejszym numerem ratunkowym, jaki powinny znać dzieci, jest 112. Podczas rozmowy operator wysłucha młodego rozmowę i pomoże mu znaleźć skuteczne rozwiązanie stresującej sytuacji. Każdy maluch powinien też znać numer 116 111. To bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

 

Przeczytaj także: Darmowe aplikacje dla dzieci na Androida i iOS – edukacyjne, gry i inne

Jak wykonać zgłoszenie na numer alarmowy?

Podczas połączenia z numerem ratunkowym kluczowa jest poprawność wykonywanego zgłoszenia. Dzięki temu rozmowa z operatorem numeru alarmowego przebiegnie szybko, co skraca czas dojazdu służb ratowniczych na miejsce zdarzenia.

Zanim połączysz się z numerem alarmowym: 

 • ustal swoją lokalizację i co stało się na miejscu zdarzenia;
 • upewnij się, jaka jest liczba poszkodowanych i w jakim są stanie; 
 • poinformują świadków zdarzenia, że dzwonisz na 112, aby zgłoszenie nie zostało zdublowane; 
 • ustaw się w cichym i dogodnym do rozmowy miejscu.

 

Kiedy dodzwonisz się na 112, operator po odebraniu połączenia przedstawi się swoim numerem służbowym (nie usłyszysz danych osobowych rozmówcy) i zapyta, w czym może pomóc. Twoim zadaniem jest zwięzłe opisanie zdarzenia i odpowiadanie na zadawane przez operatora pytania. Podaj dokładny adres zdarzenia lub informacje, które umożliwiają zlokalizowanie miejsca wypadku na mapie, a także swoje dane. Nie rozłączaj się, póki nie usłyszysz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

Jeżeli po zakończeniu rozmowy z operatorem dojdzie do jakichś zmian (np. stan zdrowia jednego z poszkodowanych ulegnie pogorszeniu), ponownie połącz się z numerem alarmowym. 

Czytaj także: Aplikacja do nagrywania rozmów telefonicznych – jaką warto polecić?

Ładowanie