Pomoc - Jak przygotować kopię dokumentów?

Jeśli przekazujesz nam kopię dowodu osobistego (zdjęcie, ksero, skan) mailem, lub kurierowi przy odbiorze przesyłki, możesz zasłonić część danych.
Tylko poniższe dane muszą być widoczne:
- imię/imiona
- nazwisko
- numer PESEL
- nazwa, seria i numer dokumentu
- data ważności dokumentu
- dolna część po drugiej stronie dokumentu (tzw. strefa MRZ)
Pozostałe dane zakryj / zamaluj. Zobacz jak możesz to zrobić:

Możesz również, dla bezpieczeństwa, przekreślić ukośną linią kopie stron dowodu i dopisać np. „wyłącznie do podpisania umowy z P4”.
Zrób to tak, aby wymagane dane były czytelne.
 

Ładowanie