16.10.2018
← Blog

Dlaczego biznesowe zmiany dzisiaj są trudniejsze od tych wczoraj?

Zapewne wszyscy zgodzimy się z stwierdzeniem, że obecne tempo zmian jest tak szybkie, że niekiedy nie jesteśmy w stanie za nimi nadążyć. Przyspieszenie spowodowane jest gwałtownym rozwojem technologii, lecz taka szybkość tworzy problemy, z którymi nie spotkali się innowatorzy i inżynierowie jeszcze 10 czy 20 lat temu. Dlatego po raz kolejny musimy zmienić nasze podejście do wprowadzania zmian nie tylko technologicznych, ale też społecznych i gospodarczych.

 


Autor: Grażyna Piotrowska - Oliwa

Aby zrozumieć, gdzie dziś jesteśmy i z czym musimy się zmierzyć, trzeba spojrzeć na historyczny kontekst. Pierwsza fala transformacji biznesowej wprowadziła standaryzację procesów. Zapoczątkował ją Henry Ford, który ustawił produkcję samochodów w taki sposób, aby mogły być tworzone na linii produkcyjnej. Jednym słowem, stworzył odpowiednie standardy. Dodatkowo każdy z kroków w tym procesie można było zmierzyć, zoptymalizować, a następnie ponownie ustandaryzować, aby uzyskać lepszą wydajność.

Druga fala transformacji, która rozpoczęła się w latach 70-tych dwudziestego wieku i osiągnęła swój szczyt w latach 90-tych, przyniosła automatyzację procesów. Dzięki postępowi w dziedzinie IT (komputerom stacjonarnym, dużym bazom danych i oprogramowaniu) wiele firm takich, jak np. Walmart, zautomatyzowało swoje procesy, dzięki czemu stały się światowymi liderami. Z kolei inne były w stanie zmienić się całkowicie. Dla przykładu: UPS przekształciła się z firmy świadczącej usługi dostarczania paczek w globalną firmę logistyczną.

 

Trzecia fala i nowa adaptacja

Zmiany Biznesowe

 

Poprzednie dwie fale charakteryzował proces, w którym innowatorzy mieli więcej czasu na testowanie technologii oraz zbadanie jej wpływu na nasze środowisko biznesowe, a w konsekwencji ustandaryzowanie procesu. Jednak rozwój technologii (Big Data, IoT) sprawiły, że wszystko przyśpieszyło. Rynek, jak i klienci, mają dziś większe potrzeby, które chcą zaspokajać jeszcze szybciej. Wiodące firmy w wielu branżach, widząc te potrzeby, ponownie zaczęły usprawniać procesy tak, aby były one szybsze, bardziej elastyczne i dostosowane do preferencji i zachowań w danym momencie. Ta zdolność adaptacyjna napędzana jest przez dane zbierane w czasie rzeczywistym, na podstawie których od razu podejmowane są strategiczne decyzje biznesowe. Jest to diametralnie inne od poprzednich fal, gdzie dużo czasu spędzano na zbieraniu, a później analizowaniu danych. Trudność polega więc na tym, że musimy wymyślać, zbierać dane, adoptować i dostosowywać je w zasadzie w tym samym czasie. I co najważniejsze-  nie ma tu mowy o standaryzacji, bo kiedy ją wprowadzać, jak co chwilę mamy nowe dane oraz nowe potrzeby klienta. Dane IDC wskazują, że do 2025 roku wytworzymy 160 zetabajtów danych rocznie. To w przybliżeniu 152 biliony sezonów filmów
w jakości HD. Taka ich ilość sprawia, że nie widać miejsca na wspominaną wcześniej standaryzację.

 

Z drugiej strony pojawia się paradoks polegający na tym, że chociaż procesy te nie są standaryzowane lub rutynowe, to mogą zapewniać firmom wielokrotnie lepsze wyniki. Potrzebujemy również zmniejszyć koszty inwestycji w nowe rozwiązania, dlatego podejście, w którym działamy szybciej, uczymy się szybciej jest nam potrzebne. To z kolei wymaga od nas równie dużego wysiłku, co kiedyś, pomimo dostępu do nowoczesnych technologii.
 

Czy standaryzować technologie i procesy przyszłości?


Bez wątpienia weszliśmy już w czwartą falę transformacji, w której prym wiedzie Big Data i AI. Tu właśnie pojawia się kluczowe pytania na ile nowoczesne, bardzo dynamiczne i często bardzo samodzielne technologie dla się ustandaryzować, aby nie doprowadzić do chaosu. Takie pytanie powinni postawić sobie wszyscy pracujący i wykorzystujący sztuczną inteligencję. Już na samym początku musimy określić czy będzie ona w stanie wytworzyć samodzielne standardy. W mojej opinii powinniśmy dać jej pewien zakres samodzielności. Jeśli na to nie pozwolimy to nie dowiemy się, jakie nowe możliwości może nam ona pokazać. Z drugiej strony musimy mieć mechanizm kontrolny, który w razie problemów pozwoli nam szybko zareagować na nieporządne zachowania. Bo co mogłoby się wydarzyć gdyby wytworzyła standardy przeciwne całej naszej cywilizacji?

 

Patrząc na całą historię wniosek wysuwa się praktycznie sam. Mimo, iż korzystamy z lepszych technologii i danych, niż w poprzednich dekadach, to rozwijanie biznesu nie jest prostsze niż kiedyś. Musimy ufać danym oraz maszynom, które te dane analizują, a następnie na ich podstawie podejmować decyzje biznesowe. Oczywiście na samym końcu pozostaje intuicja biznesowa, która na przestrzeni lat nie zawiodła wielu przedsiębiorców, mimo posiadania przez nich odpowiednich danych i ustandaryzowanych procesów. Maszyna maszyną, ale bez człowieka (póki co) ani rusz.

Ładowanie