Rozmiar:
Kontrast:

Pomoc

 • Jak mam skonfigurować swój telefon?

  Konfiguracja telefonu z numerem obecnym w Virgin od lutego 2017

   

  System ANDROID

  Wpisz odpowiednie ustawienia dla Internetu lub MMS zgodnie z poniższymi informacjami.

  Internet:

             

  Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA

  W zakładce SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE wybierz WIĘCEJ, a następnie wejdź w SIECI KOMÓRKOWE

  Zaznacz pole TRANSM.DANYCH W SIECI KOM. i wejdź w PUNKTY DOSTĘPOWE

  Wybierz MENU i NOWA NAZWA APN

  Jako NAZWA ustaw Internet

  W polu APN wpisz virgin-internet

  W polu HASŁO nic nie wpisujemy

  Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP LUB CHAP

  Jako TYP APN wpisz default

  Naciśnij MENU i ZAPISZ

  Na liście APN postaw kropkę przy profilu Internet

  Proszę również uruchomić opcję transferu danych w roamingu w ustawieniach sieci.

   

  MMS:

   

  Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA

  W zakładce SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE wybierz WIĘCEJ, a następnie wejdź w SIECI KOMÓRKOWE

  Zaznacz pole WŁĄCZ PRZESYŁ DANYCH i wejdź w NAZWY PUNKTÓW DOSTEPU

  Wybierz MENU i NOWY APN

  Jako NAZWA ustaw MMS

  W pole APN wpisz virgin-mms

  W pole NAZWA UŻYTKOWNIKA nic nie wpisujemy

  W polu HASŁO wpisz nic nie wpisujemy

  W pole MMSC wpisz  http://mms.virginpol.jsc

  Adres serwera proxy: wap.virginpol.jsc

  W pole PORT MMS wpisz 8080

  Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP lub CHAP

  Jako TYP APN wpisz mms

  Naciśnij MENU i ZAPISZ

   

  System IOS

  Wpisz odpowiednie ustawienia dla Internetu lub MMS zgodnie z poniższymi informacjami.

  Krok 1: Ustawienia - Sieć Komórkowa

  Dane sieci kom. - ustaw na włączone

  Włącz LTE - ustaw na włączone

  Roaming danych - ustaw na włączone

  Krok 2: Następnie wejdź w Sieć komórkowa danych:

  Dane Sieci komórkowej: 

  APN - ustaw: virgin-internet

  Użytkownik - nic nie wpisujemy

  Hasło - nic nie wpisujemy


  Visual Voicemail:

  APN ustaw: virgin-internet

  Użytkownik - nic nie wpisujemy

  Hasło - nic nie wpisujemy


  Krok 3: MMS

  APN wpisz- virgin-mms

  Użytkownik - nic nie wpisujemy

  Hasło - nic nie wpisujemy

  MMSC - http://mms.virginpol.jsc

  Proxy MMS - wap.virginpol.jsc:8080


  Kork 4: Hotspot osobisty

  APN ustaw: virgin-internet

  Użytkownik - nic nie wpisujemy

  Hasło - nic nie wpisujemy

   

  System WINDOWS

  Wpisz odpowiednie ustawienia dla Internetu lub MMS zgodnie z poniższymi informacjami.

  Internet:

     

  Wejdź do MENU i wybierz USTAWIENIA,
  W zakładce SYSTEM wejdź w KOMÓRKOWE + SIM
  W polu WYBÓR SIECI wybierz NACIŚNIJ, ABY WYBRAĆ
  Przejdź do USTAWIENIA KARTY SIM a następnie wybierz DODAJ APN DO INTERNETU
  W polu APN wpisz virgin-internet
  Pole NAZWA UŻYTKOWNIKA pozostaje puste
  Pole HASŁO pozostaje puste
  TYP IP ustaw na IPv4v6
  Naciśnij ZAPISZ.

   

  MMS:

   


  MENU->USTAWIENIA->SIEC KOMORKOWA->DODAJ APN DO INTERNETU
  Punkt dostępu (APN): virgin-mms
  Uwierzytelnianie: brak
  Nazwa użytkownika: puste
  Hasło: puste
  Strona główna: http://mms.virginpol.jsc
  Adres serwera proxy: wap.virginpol.jsc
  Port: 8080


  Dla telefonów Xiaomi

  Wpisz odpowiednie ustawienia dla Internetu lub MMS zgodnie z poniższymi informacjami. (Patrz screen na Android)


  Internet:

  Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA

  Wybierz Karty SIM i sieci komórkowe

  Wybierz kartę  SIM ,którą chcesz skonfigurować a następnie wejdź w punkty dostępu

  Wybierz MENU i NOWA NAZWA APN

  Jako NAZWA ustaw Internet

  W polu APN wpisz virgin-internet

  W polu HASŁO nic nie wpisujemy

  Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP LUB CHAP

  Jako TYP APN wpisz default

  Jako PROTOKÓŁ APN wybierz IPv4/IPv6

  Naciśnij MENU i ZAPISZ

   

  MMS:

  Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA

  Wybierz Karty SIM i sieci komórkowe

  Wybierz kartę  SIM ,którą chcesz skonfigurować a następnie wejdź w Punkty Dostępu i edytuj istniejący punkt

  Wybierz MENU i APN MMSÓW,który jest już utworzony na telefonie

  W pole APN wpisz virgin-mms

  W pole NAZWA UŻYTKOWNIKA nic nie wpisujemy

  W polu HASŁO wpisz nic nie wpisujemy

  W pole MMSC wpisz  http://mms.virginpol.jsc

  Proxy dla MMS: wap.virginpol.jsc

  W pole PORT MMS wpisz 8080

  Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP lub CHAP

  MCC:260 oraz MNC : 06

  Jako PROTOKÓŁ APN wybierz IPv4/IPv6

  Jako TYP APN wpisz mms

  Naciśnij MENU i ZAPISZ

   

  Konfiguracja telefonu z numerem obecnym w Virgin przed lutym 2017


  System ANDROID

  Wpisz odpowiednie ustawienia dla Internetu lub MMS zgodnie z poniższymi informacjami.

  Internet:

     

  Naciśnij APLIK. i wybierz USTAWIENIA

  W sekcji KOMUNIKACJA wybierz SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

  Wejdź w NAZWY PUNKTÓW DOSTĘPU

  Wybierz MENU i NOWY APN

  Jako NAZWA ustaw Internet

  W polu APN wpisz internet

  Pole NAZWA UŻYTKOWNIKA pozostaw puste

  Pole HASŁO pozostaw puste

  Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP LUB CHAP

  Jako TYP APN wpisz default

  Naciśnij MENU i ZAPISZ

  Na liście APN postaw kropkę przy profilu Internet

  Powróć do głównego menu i wybierz INTERNET

  Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA

  Wejdź w OGÓLNE

  Przejdź do USTAW STRONĘ DOMOWĄ następnie z listy wybierz INNE

  W pole USTAW wpisz http://www.google.pl i naciśnij OK

   

  MMS:

     

  W sekcji KOMUNIKACJA wybierz SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

  Wejdź w NAZWY PUNKTÓW DOSTĘPU

  Wybierz MENU i NOWY APN

  Jako NAZWA ustaw MMS 

  W pole APN wpisz mms

  Pole NAZWA UŻYTKOWNIKA pozostaw puste

  Pole HASŁO pozostaw puste

  W pole MMSC wpisz http://mmsc.net.pl/mms/wapenc

  W pole PROXY MMS wpisz 10.10.25.5

  W pole PORT MMS wpisz 8080

  Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP LUB CHAP

  Jako TYP APN wpisz mms

  Naciśnij MENU i ZAPISZ

  Wróć do głównego ekranu

  Wybierz APLIK., a następnie WIADOMOŚCI

  Naciśnij MENU, a następnie USTAWIENIA

  W sekcji USTAWIENIA MMS, włącz opcje AUTOM. POBIERANIE i AUTOM. POBIERANIE W ROAMINGU

   

  System IOS

  Wpisz odpowiednie ustawienia dla Internetu lub MMS zgodnie z poniższymi informacjami.

  Krok 1: Ustawienia - Sieć Komórkowa

  Dane sieci kom. - ustaw na włączone

  Włącz LTE - ustaw na włączone

  Roaming danych - ustaw na włączone


  Krok 2: Następnie wejdź w Sieć komórkowa danych:

  Dane Sieci komórkowej: 

  APN - ustaw: internet

  Użytkownik - nic nie wpisujemy

  Hasło - nic nie wpisujemy


  Visual Voicemail:

  APN ustaw: internet

  Użytkownik - nic nie wpisujemy

  Hasło - nic nie wpisujemy


  Krok 3: MMS

  APN wpisz- mms

  Użytkownik - nic nie wpisujemy

  Hasło - nic nie wpisujemy

  MMSC - http://mmsc.net.pl/mms/wapenc

  Proxy MMS - 10.10.25.5:8080


  Kork 4: Hotspot osobisty

  APN ustaw: internet

  Użytkownik - nic nie wpisujemy

  Hasło - nic nie wpisujemy

   

  System Windows Phone

  Wpisz odpowiednie ustawienia dla Internetu lub MMS zgodnie z poniższymi informacjami.

  Internet:

   
  Wejdź do MENU i wybierz USTAWIENIA,
  W zakładce SYSTEM wejdź w KOMÓRKOWE + SIM
  W polu WYBÓR SIECI wybierz NACIŚNIJ, ABY WYBRAĆ
  Przejdź do USTAWIENIA KARTY SIM a następnie wybierz DODAJ APN DO INTERNETU
  W polu APN wpisz internet
  Pole NAZWA UŻYTKOWNIKA pozostaje puste
  Pole HASŁO pozostaje puste
  TYP IP ustaw na IPv4v6
  Naciśnij ZAPISZ.

   

  MMS:

   
  MENU->USTAWIENIA->SIEC KOMORKOWA->DODAJ APN DO INTERNETU
  Punkt dostępu (APN): mms
  Uwierzytelnianie: PAP lub CHAP
  Nazwa użytkownika: puste
  Hasło: puste
  Strona główna: http://mmsc.net.pl/mms/wapenc
  Adres serwera proxy: 10.10.25.5
  Port: 8080

   

  Dla telefonów Xiaomi

  Wpisz odpowiednie ustawienia dla Internetu lub MMS zgodnie z poniższymi informacjami. (Patrz screen na system Android)

   

  Internet:

  Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA

  Wybierz Karty SIM i sieci komórkowe

  Wybierz kartę  SIM ,którą chcesz skonfigurować a następnie wejdź w punkty dostępu

  Wybierz MENU i NOWA NAZWA APN

  Jako NAZWA ustaw Internet

  W polu APN wpisz internet

  W polu HASŁO nic nie wpisujemy

  Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP LUB CHAP

  Jako TYP APN wpisz default

  Jako PROTOKÓŁ APN wybierz IPv4/IPv6

  Naciśnij MENU i ZAPISZ

   

  MMS:

  Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA

  Wybierz Karty SIM i sieci komórkowe

  Wybierz kartę  SIM ,którą chcesz skonfigurować a następnie wejdź w Punkty Dostępu

  Wybierz MENU i APN MMSÓW, który jest już utworzony na telefonie

  W pole APN wpisz mms

  W pole NAZWA UŻYTKOWNIKA nic nie wpisujemy

  W polu HASŁO wpisz nic nie wpisujemy

  W pole MMSC wpisz  http://mmsc.net.pl/mms/wapenc

  Proxy dla MMS: 10.10.25.5

  W pole PORT MMS wpisz 8080

  Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP lub CHAP

  MCC:260 oraz MNC : 06

  Jako PROTOKÓŁ APN wybierz IPv4/IPv6

  Jako TYP APN wpisz mms

  Naciśnij MENU i ZAPISZ

 • Z jakich nadajników korzysta Virgin Mobile?

  Virgin Mobile korzysta z nadajników Play, T-Mobile oraz Plus. Nasz zasięg możesz sprawdzić na mapce zasięgu.

 • Jak mogę otrzymać duplikat karty?

  Duplikat karty możesz otrzymać zamawiając ją telefonicznie lub mailowo oraz przez konto w klubie Virgin. Pamiętaj o tym, aby na Twoim koncie w klubie był uzupełniony adres korespondencyjny. Karta jest wysyłana Pocztą Polską, listem poleconym.

  Otrzymasz od nas kartę 3w1 (standard, microSIM, nanoSIM), która pasuje do każdego rodzaju aparatu telefonicznego. Wystarczy wyłamać kartę do pożądanego rozmiaru.

  Dla numerów w ofercie na kartę duplikat karty SIM jest bezpłatny. W ofercie abonamentowej duplikat kosztuje 15 zł. Opłata za nową kartę zostanie doliczona po jej aktywacji do następnej faktury.

 • Jakie są kody USSD?

  Podstawowe kody USSD:

  *101# - stan konta (zł)

  *222# - stan pakietu 3w1

  *222*999# - zlecenie dezaktywacji pakietu 3w1

  *108# - stan pakietu internetowego

  *575# - stan pakietu internetowego UE

  *222*0# - wyświetlenie informacji o pakietach internetowych

  *222*8# - stan dodatkowego/niezależnego pakietu minut

  *222*123# - zmiana taryfy na #ChcęWszystko

  *100*14-cyfrowy kod# - doładowanie konta voucherem

   

  Kody do usług:

  *121# - sprawdzenie swojego numeru telefonu

  *120*numer telefonu# - informacja z prośbą o oddzwonienie

  #31#numer telefonu – zastrzeżenie numeru przy połączeniu

  *43# / #43# - włączenie/wyłączenie połączeń oczekujących

  *62*790998725# - aktywacja informacji o nieodebranych połączeniach

  *67*790998725# - dezaktywacja informacji o nieodebranych połączeniach

  *222*114*1# - aktywacja blokady ACR – połączeń z numerów zastrzeżonych

  *222*114*2# - dezaktywacja blokady ACR

   

  Usługi dodatkowe:

  SMS o treści STOP na numer 252 – blokada reklam (koszt 9 gr.)

  SMS o treści STOP na numer 6000 – blokada prenumerat SMS

   

  Konfiguracja:

  SMS o treści VIRGIN na numer 9999 – internet i mms

  Numer do Centrum wiadomości jeśli jesteś w Virgin Mobile wcześniej niż od lutego 2017: 790 998 250

  Numer do Centrum wiadomości jeśli jesteś w Virgin Mobile od lutego 2017 lub później: 790 998 6222

   

  Włączenie poczty głosowej:

  Na pocztę głosową jeśli jesteś w Virgin Mobile wcześniej niż od lutego 2017:

  *67*799595505# - gdy numer jest zajęty

  *61*799595505# - gdy numer nie odpowiada

  *62*799595505# - gdy numer jest nieosiągalny

  Na pocztę głosową jeśli jesteś w Virgin Mobile od lutego 2017 lub później:

  *67*736003333# - gdy numer jest zajęty

  *61*736003333# - gdy numer nie odpowiada

  *62*736003333# -  gdy numer jest nieosiągalny

   

  Przekierowanie połączenia inny numer:

  *21*numer telefonu# - aktywacja bezwarunkowego przekierowania połączeń

  *62*numer telefonu# - aktywacja przekierowania gdy nr jest nieosiągalny

  *61*numer telefonu# - aktywacja przekierowania gdy nie odbieramy

  *67* numer telefonu# - aktywacja przekierowania gdy nasz numer jest zajęty

  ##002# - zdjęcie wszystkich przekierowań/wyłączenie poczty głosowej

 • Czy macie Internet LTE?

  Tak, Virgin Mobile działa w technologiach LTE, 4G, HSDPA, 3G, EDGE, GPRS.

 • Jak wykonać duplikat karty poprzez serwis samoobsługowy?

  Po zalogowaniu na konto w serwisie samoobsługowym należy z sekcji Usługi wybrać zakładkę "Usługi Dodatkowe", a następnie kliknąć "Wymiana SIM". Będziesz miał do wyboru zamówienie karty zastępczej (w przypadku zagubienia bądź kradzieży dotychczasowej) bądź duplikatu obecnie posiadanej karty (np. w przypadku zmiany telefonu). Po złożeniu zamówienia należy poczekać na nową kartę (karta SIM 3w1: nanoSIM, microSIM oraz standardowa, pasująca do każdego typu urządzenia), która zostanie wysłana Pocztą Polską. Potem wystarczy tylko skontaktować się z naszym CMOK w celu jej aktywacji.

 • Jaki rodzaj kart SIM oferujecie?

  Oferujemy kartę uniwersalną 3w1 (standard, microSIM, nanoSIM), która pasuje do każdego rodzaju aparatu telefonicznego. Wystarczy wyłamać kartę do pożądanego rozmiaru.

 • Czym jest serwis samoobsługowy?

  Serwis samoobsługowy to Twój osobisty panel zarządzania przypiętymi numerami. Dzięki niemu będziesz mógł w łatwy sposób kontrolować stan konta i pakietów w ofercie na kartę czy przebudować swój abonament. Serwis samoobsługowy pozwoli Ci także na wgląd w historię połączeń, doładowanie konta na kartę, sprawdzenie historii płatności i uregulowanie należności za Twój abonament czy zarządzanie usługami dodatkowymi. Dzięki posiadaniu konta w serwisie samoobsługowym będziesz mógł również w łatwy sposób zarejestrować numer, aktywować subskrypcję PayPal czy zmienić adres korespondencyjny.

 • Co to są kody USSD?

  To specjalne kody służące aktywacji lub dezaktywacji usług czy pakietów oferowanych przez Virgin Mobile. Pozwalają one samodzielnie ustawiać większość usług oferowanych w naszej sieci. Kody USSD znajdziesz w tej sekcji Pomocy.

 • Internet działa bardzo wolno - co zrobić?

  Sprawdź czy masz aktywny pakiet Internetowy. Możesz to zrobić wpisując kod *108#.
  Upewnij się/Sprawdź również czy masz prawidłowo skonfigurowane połączenie internetowe. Informacje znajdziesz tutaj.

 • Mam telefon od innego operatora – czy wasza karta SIM zadziała?

  Aby nasza karta zadziałała telefon musi mieć zdjętą blokadę SIM-lock. W przeciwnym razie niestety nie będzie funkcjonować.

  Dodatkowo warto się upewnić, czy telefon obsługuje częstotliwości GSM 900 i 1800 MHz.

 • Czy oferujecie lejek internetowy?

  Tak. Po wykorzystaniu pakietów danych, korzystanie z internetu jest bezpłatne. Prędkość transmisji spada do 32 kbit/s.

 • Mam słaby zasięg, co zrobić?

  W pierwszej kolejności na swoim telefonie wejdź w opcję ustawienia, a następnie odszukaj ustawienia sieci komórkowej. W opcji Operatorzy sieci wybierz automatycznie preferowaną sieć. Jeśli to nie pomogło, możesz również ustawić sieć ręcznie. Aby to zrobić w tych samych ustawieniach wybierz opcję wyszukaj sieć i następnie ustaw preferowaną przez siebie sieć.

 • Jak dodać numer do konta?

  W celu dodania numeru do konta musisz zalogować się w serwisie samoobsługowym i z sekcji Usługi wybrać zakładkę "Twoje numery". Następnie po kliknięciu w przycisk "Dodaj numer" będziesz miał możliwość wyboru weryfikacji dodawanego numeru: poprzez jednorazowe hasło SMS (dla numerów aktywnych) lub poprzez 3 ostatnie cyfry numeru karty SIM oraz jej PUK (dla numerów nieaktywnych). Możesz nazwać poszczególne numery, co pozwoli Ci na łatwiejszą ich identyfikację.

 • Straciłem swój telefon i chciałbym zablokować kartę. Co zrobić?

  W przypadku chęci zablokowania numeru należy skontaktować się z Obsługą Klienta wybierając *222 z numerów Virgin lub pod numerem 799 555 222 dzwoniąc z numerów innych operatorów.

 • Jak sprawdzić historię połączeń?

  W celu sprawdzenia wykonywanych przez Ciebie połączeń musisz zalogować się do swojego konta w serwisie samoobsługowym, gdzie w sekcji Usługi znajdziesz zakładkę "Historia połączeń". Historię możesz filtrować nie tylko po dacie (tydzień, miesiąc, konkretny zakres dat), ale również po rodzaju połączeń: przychodzące, wychodzące, pakiet danych, video i SMS.

Ładowanie
OK

Aby usprawnić funkcjonowanie naszej witryny wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z virginmobile.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.