Pomoc - Co w praktyce oznacza Roam Like At Home?

Roam Like At Home oznacza zrównanie cen za połączenia (głosowe, SMS-owe, MMS-owe lub transfer Internetu) wykonywane w roamingu na terenie Unii Europejskiej do cen, które operatorzy mają w cennikach oferty obowiązującej na terenie kraju. 
W ofercie Virgin Mobile w roamingu UE rozmowy, SMS-y, MMS-y do Polski i lokalne są rozliczane tak, jak w Polsce do innych sieci.
Transmisja danych rozliczana jest w roamingu w ramach limitu GB odpowiedniego dla Twojej oferty, potem wg stawki Cennika Usług Roaminowych odpowiedniego dla Twojej taryfy. 
Roam Like At Home oznacza zrównanie cen za połączenia (głosowe, SMS-owe lub transfer Internetu) wykonywane w roamingu na terenie Unii Europejskiej do cen, które operatorzy mają w cennikach oferty obowiązującej na terenie kraju. W sytuacji, gdy w ofercie wskazana jest konkretna cena za połączenie głosowe, tzw. krajowa cena detaliczna, stosuje się ją dla usług w roamingu w UE.

Ładowanie